ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה מצד הלקוח תעשה בהודעה טלפונית לטלפון שמספרו: 077-787-6007, או בדרך של שליחת דוא״ל לכתובת: info@maiko.co.il, במקרים הבאים.
ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
במקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר תעשה במקום ניהול עסקיה של חברת “מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ”.
הלקוח יחזיר את המוצר בטרם יחלפו 7 ימים.
במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יש באפשרותך להחזיר את המוצר בשלמותו לאחר הסניפים או לבצע משלוח חוזר בדואר ישראל.
במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או חוסר התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי היצרן ו/או מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ לא תחויב בדמי משלוח והחזרת המוצר תיעשה במקום ניהול עסקיה של חברת מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ.
ביטול הזמנה על ידי מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ תיעשה במקרים הבאים:
במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה את קליטתה של ההזמנה במחשבי מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ.
במקרים של כוח עליון, מלחמה, אירוע טרור, אסון טבע או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מו ושלפי דעתה של מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ מונע אותו אירוע את ביצוע העסקה.
במקרה של שוני בין תיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לבין המוצר בפועל תהא רשאית מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ או לחלופין הרוכש להביא לידי ביטול העסקה.
בכל מקרה בו בוצעה על ידי הלקוח פעולה שלא לפי הנהלים הקבועים בתקנון זה, תהא מאיקו מתחמי טיפוח ויופי בע״מ רשאית להביא לכדי ביטול העסקה.