ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה מצד הלקוח תעשה בהודעה טלפונית לטלפון שמספרו: 077-787-6007, או בדרך של שליחת דוא״ל לכתובת: info@maiko.co.il, במקרים הבאים.
ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
במקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר תעשה במקום ניהול עסקיה של מפעילת האתר “שמן למנחה”.
הלקוח יחזיר את המוצר בטרם יחלפו 7 ימים.
במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יש באפשרותך להחזיר את המוצר בשלמותו לאחר הסניפים או לבצע משלוח חוזר בדואר ישראל.
במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או חוסר התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי היצרן ו/או שמן למנחה לא תחויב בדמי משלוח והחזרת המוצר תיעשה במקום ניהול עסקיה של שמן למנחה.
ביטול הזמנה על ידי שמן למנחה תיעשה במקרים הבאים:
במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה את קליטתה של ההזמנה במחשבי שמן למנחה.
במקרים של כוח עליון, מלחמה, אירוע טרור, אסון טבע או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת שמן למנחה ושלפי דעתה של שמן למנחה מונע אותו אירוע את ביצוע העסקה.
במקרה של שוני בין תיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לבין המוצר בפועל תהא רשאית שמן למנחה או לחלופין הרוכש להביא לידי ביטול העסקה.
בכל מקרה בו בוצעה על ידי הלקוח פעולה שלא לפי הנהלים הקבועים בתקנון זה, תהא שמן למנחה רשאית להביא לכדי ביטול העסקה.